Terleth Legal Counseling

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, uitleg CAO's, reorganisaties, ontslag, UWV-procedures, ziekte en wijziging arbeidsvoorwaarden

Huur bedrijfsruimte

Huurovereenkomst, leveringsvoorwaarden, onderhoud, servicekosten, beƫindiging huur,

Procederen

Als gemachtigde bij de Kantonrechter

Contractenrecht

Samenwerkingscontracten, leveringsvoorwaarden, licenties, algemene voorwaarden

Privacywetgeving

Checklist AVG, privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten